UTNYTTJA RUT-AVDRAG

Utnyttja RUT-avdraget och betala 50% av arbetskostnaden för din flyttstäd Uppsala. Vi drar det RUT-avdrags berättigade beloppet direkt från fakturan och sköter kontakten med Skatteverket så att du slipper allt papperarbete! Lätt som en plätt.

Ditt RUT-avdrag är kopplat till hur mycket skatt du har betalat under föregående år. Om du är osäker på hur mycket du har rätt till i RUT-avdrag kan du kontrollera hur mycket pengar du har i din RUT-avdrags pott här.